Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Sáu 08/12/2023
Mã số sinh viên : Sinh viên nhập chính xác mã số sinh viên
DANH SÁCH SINH VIÊN NỘI TRÚ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH - NĂM 2023
THỜI GIAN HỌC TẬP:
    + ĐỢT 01_23/07/2023 - 09/08/2023: ĐẠI HỌC KHÓA 2021 CÁC NGÀNH TRỪ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
    + ĐỢT 02_10/08/2023 - 27/08/2023: ĐẠI HỌC KHÓA 2021 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHÓA CŨ HỌC LẠI & KHÓA 2022 HỌC VƯỢT
     
Copyright © 2018 - 2023 Saigon Technology University