Trường Đại học Công nghệ Sài gòn - Phòng Đào Tạo
Hôm nay, Thứ Năm 20/06/2024
Tên lớp : Sinh viên nhập chính xác tên lớp
          LỊCH THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024
          Lịch thi gồm:
              (1) Các môn lý thuyết
              (2) Các môn thi tốt nghiệp, thay thế bài thi tốt nghiệp (thi lần 1)
          Điều kiện được dự thi của sinh viên:
              - Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.
              - Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.
              - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
              - Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.
          * Tra cứu lịch thi chi tiết của từng sinh viên (xem chi tiết)

Copyright © 2018 - 2024 Saigon Technology University